Мета курсової роботи - сформувати у студентів чітке системне уявлення про виробництво, організацію і планування механічних дільниць на машинобудівних підприємствах. Засвоєння концепції організації виробництва на рівні дільниці, знання основних методологічних положень та оцінка ефективності прийнятих рішень - основне завдання курсової роботи.