Предмет “Системи ЧПК в механообробці” має на меті ознайомити студентів із основними поняттями та визначеннями в галузі числового програмного керування (ЧПК), класифікацією систем програмного керування, відомостями про сучасні пристрої ЧПК металоріжучим обладнанням та промисловими роботами, принципами автоматизації підготовки керуючої програми (КП).
Задача предмету навчити студентів розуміти зміст керуючої програми, розбиратись в довідковій та супровідній документації, вміти знаходити помилки в КП та виправляти їх.
Викладання предмету базується на знаннях, отриманих студентами з математики, основ інформатики та обчислювальної техніки, загальної електротехніки та електродинаміки та проводиться в тісному взаємному зв'язку з предметами спеціального циклу, має практичну направленість та враховує рівень сучасного стану науки і техніки.